Møre og Romsdal

Møre og Romsdal 2017-08-07T10:25:50+00:00

Møre og Romsdal fylkeslag

Leder:
Herluf Grüner
Romsdal vgs
6415
Molde
Telefon: 938 71 512
Epost: slmoreogromsdal@skolenes.no
Epost: herlufgruner@hotmail.no

HTV Møre og Romsdal fylkeskommune

Herluf Grüner
Romsdal vgs
6415 Molde
Telefon: 938 71 512
Epost: herlufgruner@hotmail.no

 

SL Forening Ørsta/Volda

Leder:
Per Tore Måen
Ørsta vgs.
6150 Ørsta
Epost: per.tore.maen@mrfylke.no

 

SL Forening Kristiansund

Leder:
Steinar Betten
Kristiansund vgs
Telefon: 412 30 607
Epost: betten@krsund.vgs.no