Finnmark

Finnmark 2017-09-21T13:58:45+00:00

Finnmark fylkeslag

Leder:
Randi Olstad
Karasjok
Telefon: 951 24 685
Epost: randi.olstad@gmail.com

 

HTV Finnmark fylkeskommune

Merete Kurrak
Alta videregående skole
Telefon: 959 47 637
Epost: merete.kurrak@ffk.no

 

SL Forening Hammerfest

Leder:
Ian Tonkin
Breilia ungdomsskole
Telefon: 78 40 21 09
Epost: ian.tonkin@hammerfest.kommune.no

 

SL Forening Vardø

Leder:
Halvdan B. Madsen
Vardø vgs.
Postboks 290
9951 Vardø

 

SL Forening Vadsø

Kontaktinformasjon: Se fylkesleder.

 

SL Forening Guovdageainnu/Kautokeino

Leder:
Karen Proksi
Kautokeino kommune
Telefon: 909 96 576
Epost: karenproksi@hotmail.com

 

SL Forening Alta

Leder:
Gaute Jørgensen-Dahl
Alta vgs.
Telefon: 900 41 496
Epost: gautejd@gmail.com

 

SL Forening Sør-Varanger

Leder:
Jan- Birger Lillevik
Kirkenes vgs.
Telefon: 901 62 632
Epost: jan-birger.lillevik@ffk.no

 

SL Forening Karasjoga/Karasjok

Leder:
Børge Johansen
Karasjok skole
Telefon: 984 17 583
Epost: borge.johansen@karasjok.kommune