– PISA ensretter skolen og stresser elevene

Norske 15-åringer gjør det klart bedre i naturfag, matematikk og lesing enn for tre år siden, viser årets PISA-rangering. Skolenes landsforbund

Skolenes landsforbund er motstander av tester som kan brukes til rangering av skoler, og mener de omstridte PISA-testene må ut av skolen.

6. desember 2016|

– Nasjonale prøver bør avvikles

Nesten halvparten av åttendeklassingene i Oslo ligger på de to høyeste mestringsnivåene i lesing og regning på årets nasjonale prøver. (Foto: Pixabay)

Skolenes landsforbund er motstander av tester som kan brukes til rangering av skoler, og mener nasjonale prøver i dagens form bør avvikles.

5. desember 2016|

Styrker fagskolene og fagskolestudentene

SL er glad for at Kunnskapsdepartementet prioriterer yrkesfagene i den nye stipendordningen. (Foto: Pixabay/SL/Illustrasjon)

Det skal bli enklere for de som går på fagskole å studere videre ved høyskoler og universitet. I tillegg skal fagskolene få en pott på 35 millioner kroner for å utvikle kvaliteten på utdanningene.

2. desember 2016|
Knapp som er linket til seksjonssiden for studenter i SL
Knapp som er linket til dokument med minstelønssatser