­

Glad for at Ap vil vurdere lærerkrav på ny

Både i Skole-Norge og på Stortinget øker bekymringen etter innføringen av nye lærerkrav. – Vi overskuet ikke alle konsekvensene da vi stemte for forslaget i fjor, sier Aps Marianne Aasen til NTB. (Foto: SL)

Skolenes landsforbund er veldig tilfreds med at Marianne Aasen (Ap) erkjenner at vedtaket om økte kompetansekrav ikke var godt nok forankret i skolen. Flere av partiene på Stortinget ønsker omkamp.

5. februar 2016|

– Stortinget må reversere junivedtaket

Høring i KUF-komiteen torsdag: Representantforslag om konsekvensene av innføringen av kompetansekrav for alle lærere. (Foto: SL)Skolenes landsforbund ber Stortinget reversere «junivedtaket 2015», der nye kompetansekrav for undervisningsstillinger ble gitt tilbakevirkende kraft.

4. februar 2016|

Toner ned nasjonalt «lekseopprør»

Lekser

Torbjørn Røe Isaksen vil ikke ta initiativ til forsøk der hjemmeleksene gjøres unna i skoletiden.

3. februar 2016|

Å flytte mobberne – ingen løsning

Å flytte barn i krise er ikke løsningen på mobbeproblemet, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Pixabay)

Flytting av elever vil bare være en kortvarig fiks på et langvarig problem, skriver Lene Ness.

3. februar 2016|

Utdanning blir stadig viktigere

Forskjellene mellom grupper med grunnskole,- videregående,- og høyere utdanning har økt siden 2003 og fram til 2015. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Sosiale forskjeller mellom høyt og lavt utdannede øker. Økte krav til utdanning kan være noe av forklaringen, mener forsker.

3. februar 2016|