– Har krav på fullfinansiert videreutdanning

Anne Finborud og Terje Moen

Lærere som «har mistet sin undervisningskompetanse» etter den nye forskriften har krav på fullfinansiert videreutdanning, mener Skolenes landsforbund bestemt.

 

– Teorifagene må i større grad yrkesrettes

Skolenes landsforbund er  uenig i at det er for mye teori i yrkesfag, slik Sylvi Listhaug hevder. (Foto: Pixabay/SL)

Skolenes landsforbund er uenig med Sylvi Listhaug som mener det er for mye teori i yrkesfagene.  Teorifagene må i større grad yrkesrettes. Det er her problemet ligger, mener SL.

Signerte strategi for videreutdanning

Enige om ny strategi: Birthe Simonsen (Nasjonalt råd for lærerutdanning), Ragnhild Lied (Utdanningsforbundet), Torbjørn Røe Isaksen (Kunnskapsdepartementet), Gunn Marit Helgesen (KS), Anne Finborud (Skolenes landsforbund) og Morten Trudeng (Norsk lektorlag). Skolelederforbundet har også signert strategien. (Foto: Kunnskapsdepartementet)

Partene som samarbeider om videreutdanning for lærere har planen klar for de neste ti årene.

 

– Flere skal få tilbud om læreplass

Tiltakene for yrkesfag i neste års statsbudsjett har ett hovedmål – skaffe flere læreplasser, lover regjeringen. (Foto: Pixabay/SL)

Regjeringen vil gi et løft for yrkesfagene i neste års statsbudsjett. – Et skritt i riktig retning, sier SL-nestleder Terje Moen.