God sommer!

sommerForbundskontoret vil kjøre med sterkt redusert bemanning i hele juli måned. Hjemmesiden vil bare bli sporadisk oppdatert. I krisetilfeller kan de tillitsvalgte kontaktes  på telefon eller epost.

GOD SOMMER!

 

 

Hva er egentlig inkluderende kroppsøving?

Inkludering er et kjennetegn ved god undervisning. Alle skoler og lærere forventes å jobbe for å gjøre undervisningen mer inkluderende. Men hva betyr det egentlig?

– Dårlige lærere?

– En mulig grunn til de svake eksamensresultatene i matematikk kan være selve eksamensoppgavene, mener Geir Allan Stava.

42 prosent av elevene i 10. klasse fikk karakteren 1 eller 2 ved årets eksamen i matematikk. Som vanlig er det lærerne som får skylda.

Bjørn Henriksen fratrer som 2. nestleder

Bjørn Henriksen fratrer som 2. nestleder i Skolenes landsforbund.

Bjørn Henriksen har tidligere signalisert at han ikke tar gjenvalg til vervet.